Wycieczka

Lubię podróżować i niedawno ze znajomymi wybraliśmy się na kilkudniową wycieczkę do Olsztyna. Wcześniej nie wiedziałam, że w tym rejonie znajduje się największy rezerwat na Jurze, czyli Sokole Góry. To właśnie na jego terenie mieści się najgłębsza jurajska jaskinia Studnisko, która posiada 75,5m głębokości oraz 296m długości.

Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej największym rezerwatem przyrody jest właśnie Sokole Góry. Z pewnością nazwa należy do ciekawszych a została ona nadana przez miejscową ludność. Można się domyślać, iż niegdyś na tych wzgórzach mieściły się gniazda sokołów. Ciekawym faktem jest to, iż jeszcze niedawno tereny te były zamieszkiwane przez puchacze, które są rzadkim okazem w Polsce. Potwierdza to nazwa skały Puchacz, która stanowi kraniec Sokolich Gór.