Poznaj zmiany w przepisy o ochronie danych osobowych – szkolenia z RODO

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów placówek medycznych) najbardziej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o okresie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączone zostały także informacje biometryczne i genetyczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.