Szkolenia RODO w sklepach internetowych dla ich właścicieli

Rok 2018 przeszedł do historii między innymi przez wprowadzenie w życie przepisów RODO. Unijna dyrektywa związana z ochroną danych osobowych stała się powodem sporego zamieszania w wielu branżach. Jej następstwa odczuły zarówno przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, jak i instytucje publiczne (szpitale, szkoły oraz urzędy). W pierwszym przypadku mowa tu w szczególności o sklepach internetowych, a także podmiotach świadczących dla nich różnorodne usługi. Aby uniknąć zagrożeń wynikających z nieprawidłowego zarządzania danymi, ich pracownicy powinni przejść szkolenie RODO.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – czy warto?

Szkolenia RODO to jedna z najlepszych metod na to, aby uzyskać pewność, że dane personalne użytkowników Twojego sklepu będą należycie chronione, a Ty nie ryzykujesz nałożenia grzywien wymienionych w unijnym rozporządzeniu. Praktyczne szkolenie z RODO w branży e-commerce umożliwi nam przystosowanie funkcjonowania sklepu online do najnowszych przepisów. Podczas kursu partycypanci dowiadują się też, jak rozwiązywać najczęstsze problematyczne zagadnienia, na które w swojej pracy natrafiają ADO, czyli administratorzy danych osobowych.

Jak wygląda szkolenie RODO w branży e-commerce?

Szkolenia RODO nie trwają długo – zazwyczaj całą wiedzę można przekazać w jeden dzień. Od ich partycypantów nie wymaga się wysokich kwalifikacji – wystarczająca jest zaledwie elementarna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie jest rozdzielone na kilka bloków, w obrębie których mają miejsce dyskusje nad case studies, pokazy multimedialne i odczyty specjalistów. W trakcie szkoleń RODO w e-commerce znajdzie się również miejsce na dysputy, podczas których instruktorzy odpowiadają na pytania uczestników, rozstrzygają ich wątpliwości i tym sposobem pomagają im przyswoić niezbędną wiedzę.