Co to jest metoda kasowa?

Skieruj się w to miejsce po więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Jeśli to zdarza się nagminnie, nawet świetnie prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają biznesom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset fakturach kontrola wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i likwidację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]