Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Zainteresowany notą księgową na 40 euro? Kliknij w to miejsce.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej czy później zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy zaznaczyć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia lub chwilowych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]