Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Tutaj odnajdziesz szczegółowe wiadomości dotyczące automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do księgowania faktur z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących przepisach. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta droga windykacji nie zadziała, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana w określonym czasie wyraźnie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować swoje harmonogramy czynności wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeżeli wymienione powyżej działania będą nieefektywne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]