Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego – jak może pomóc Twojej firmie?

Nie każda firma odnosi sukces w swojej branży. Częstokroć z powodu ryzykownego zarządzania, niepomyślnych umów bądź po prostu zaskakujących przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak szybko, iż pojawia się obawa o niewypłacalność wobec kontrahentów czy wręcz o bankructwo firmy. W takich sytuacjach powinno się szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – wyłącznie z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać na początku 2016 r. Zgodnie z zapisami tego prawa obowiązująca wcześniej licencja syndyka przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymogi przedstawione w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, nieskazitelna opinia, uzyskanie tytułu magistra, posiadanie polskiego obywatelstwa i otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin jest przeprowadzany nie rzadziej niż dwa razy w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na sto pytań z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla wierzyciela oraz dłużnika

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją wyłącznie na zlecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele miesięcy przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie przeglądu kondycji, w jakiej jest firma i znalezienie najkorzystniejszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może również reprezentować dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja to niejednokrotnie ciężka i wielopłaszczyznowa procedura, wobec tego ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny potrafił w prosty sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego sytuację. Atutem doradcy jest też świetna orientacja w sektorze gospodarki, w której działa upadająca spółka, ponieważ ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji czy odnalezienie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.