Kurs funta szterlinga – gdzie szukać aktualnych informacji?

Wejdź na nordiqa.com, aby uzyskać informacje o aktualnym kursie funta.

Funt brytyjski, którego poprawna nazwa to funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut świata. Mimo przynależności początkowo do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a później UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie weszło do strefy euro i utrzymało swoją historyczną walutę.

Funt szterling po Brexicie

W wyniku decyzji o Brexicie, który okazał się procedurą trwającą ponad cztery lata, cena funta w stosunku do euro oraz dolara wyraźnie spadła. Wiązało się to między innymi z oznajmieniem przez liczne podmioty, w tym instytucje finansowe, opuszczenia rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszeniem się ilości miejsc pracy, a pośrednio również obniżeniem PKB. Odrabianie wyraźnego spadku kursu funta brytyjskiego z 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy całkiem zauważalnych wahaniach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie był kryzys z 2020 r. wywołany długim zamknięciem brytyjskiej gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednakże zaakcentować, że funt brytyjski to niezmiernie mocna waluta, będąca w obiegu w Królestwie Brytyjskim już od dziewięciuset lat, która w samym tylko ubiegłym wieku wyszła obronną ręką z dużych spadków wywołanych rezygnacją z powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. i z legendarnego już ataku spekulantów walutowych z 1992 r.

Czy Polaków nadal interesuje aktualny kurs funta brytyjskiego?

Funt szterling jest dla Polaków znaczącą walutą, w której w dalszym ciągu chętnie lokują swoje pieniądze. Jest tak w głównej mierze dlatego, iż pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, gros zatrudnionych tam Polaków nie zamierza wrócić do kraju i bezustannie wspiera finansowo swoich bliskich w Polsce. Aktualnym kursem funta szterlinga interesuje się wobec tego duża grupa Polaków. Szuka ona w szczególności szczegółowych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale nieraz też analiz historycznych wybiegających nawet do dziesięciu lat wstecz. Takie analizy dostępne są np. na stronie kantoru online, który uaktualnia kurs w odstępach co kilka sekund. Informacje te pomagają również wprawnym inwestorom zlecać kupno waluty po opłacalnym kursie.