Postępowanie sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu – o restrukturyzacji

Jeśli firma przechodzi poważny kryzys, długi względem wspólników rosną w zastraszającym tempie, a decyzja o ogłoszeniu upadłości zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie przedsiębiorstwa mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w następstwie zwiększenie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i daje im mnóstwo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania toczą się krócej niż przed wejściem w życie obecnej ustawy i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele korzyści: zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a przede wszystkim ocalić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Wymieniony powyżej akt prawny określa 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu wykazu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednak w domyśle ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie trwa statystycznie nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły właściciele spółek obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania takiego postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, ponieważ w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sama wybiera, na własną rękę przeprowadza negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Zadaniem sądu jest tutaj wyłącznie potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Łączy się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaznaczyć, iż funkcjonują ograniczenia, które warunkują, jaki rodzaj restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować jedynie wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego bądź układowego. Procedury restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, wobec tego jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie wiesz, jaki typ będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.