Jak wdrożenie analityki internetowej może wpłynąć na użyteczność strony internetowej w długotrwałej perspektywie?

Wstęp:

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego i coraz większej liczby stron internetowych, właściciele witryn muszą dostosować się do wymagań swoich użytkowników i zapewnić im jak najlepsze doświadczenie. Chcąc osiągnąć ten cel pomóc może nam wdrożenie narzędzi analitycznych, które pozwolą na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników i dostosowanie strony do ich wymagań. W długotrwałej perspektywie, wdrożenie analityki internetowej może mieć bardzo korzystny wpływ na użyteczność i efektywność strony.

Czym jest analityka internetowa?

Analityka internetowa to dziedzina, która zajmuje się gromadzeniem i analizowaniem danych dotyczących użytkowania stron internetowych. Narzędzia analityczne pozwalają na monitorowanie ruchu na stronie, śledzenie interakcji użytkowników z witryną oraz zbieranie informacji o ich zachowaniu.

Jakie są korzyści wdrożenia analityki internetowej?

  • Poprawa użyteczności strony internetowej – dzięki analizie danych dotyczących użytkowania witryny, właściciele mogą dostosować ją do potrzeb użytkowników i zapewnić im jak najlepsze doświadczenie.
  • Zwiększenie konwersji – poprzez optymalizację strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb użytkowników, można zwiększyć ich zaangażowanie i skłonność do dokonywania transakcji lub zapisania się na newsletter.
  • Lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników – analityka pozwala na zgłębienie wiedzy na temat tego, jak użytkownicy korzystają z witryny, co ich interesuje, jakie są ich oczekiwania i jakie trudności napotykają podczas korzystania z niej.
  • Optymalizacja kampanii reklamowych – dzięki zgromadzonym danym, można lepiej dostosować strategię reklamową i zwiększyć jej efektywność.

Jak wdrożyć analitykę internetową na swojej stronie, jak później z niej korzystać i co zrobić z zebranymi danymi?

Aby wdrożyć analitykę internetową na swojej stronie, należy wykonać kilka kroków:

  1. Wybór narzędzia analitycznego – istnieje wiele dostępnych na rynku narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, Adobe Analytics czy Piwik. Należy wybrać takie, które najlepiej spełnia potrzeby witryny i umożliwia analizę danych na poziomie szczegółowym.
  1. Wybór istotnych metryk – instalacja narzędzia analitycznego praktycznie zawsze wiążę się z negatywnym wpływem na prędkość strony internetowej. To jak bardzo strona zwolni zależy od tego jaką ilość informacji owe narzędzie będzie zbierać. Aby uniknąć sytuacji, w której wprowadzenie narzędzia idzie na marne należy najpierw określić czego właściwie chcemy dowiedzieć się o naszych użytkownikach, a dopiero później przejść do działania.
  2. Zainstalowanie i skonfigurowanie narzędzia – po wyborze narzędzia, należy je zainstalować na stronie i skonfigurować tak, aby jak najlepiej spełniało swoje zadania i zbierało najważniejsze dla nas dane.

Późniejsze korzystanie z narzędzia można zamknąć w dwóch punktach:

  1. Gromadzenie danych – po skonfigurowaniu narzędzia, należy rozpocząć gromadzenie danych dotyczących użytkowania strony.
  2. Analiza danych – po zgromadzeniu danych, należy je analizować i wyciągać z nich wnioski, które pozwolą na poprawę użyteczności i efektywności witryny.

Na koniec pozostaje podjęcie działania:

  1. Dostosowanie strony – na podstawie wyników analizy, należy dostosować stronę internetową do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Najlepiej na tym etapie zasięgnąć porady eksperta, który będzie potrafił odpowiednio zinterpretować zebrane dane i zapisze UXową receptę w postaci konkretnych sugestii co do dalszych modyfikacji produktu cyfrowego.

Czy wdrożenie analityki internetowej jest skomplikowane?

To, czy wdrożenie analityki internetowej jest skomplikowane, zależy przede wszystkim od wybranego narzędzia oraz umiejętności i doświadczenia osoby, która będzie je wdrażać. Wiele narzędzi analitycznych jest bardzo łatwych w instalacji i konfiguracji, a ich wdrożenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Jednak w przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi i/lub ich funkcji, może być konieczna pomoc specjalisty.

Czy wdrożenie analityki internetowej jest kosztowne?

Koszt wdrożenia analityki internetowej zależy przede wszystkim od wybranego narzędzia. Wiele narzędzi jest dostępnych za darmo, jednak ich funkcjonalność może być ograniczona. Bardziej zaawansowane narzędzia, oferujące szerokie możliwości analizy danych, mogą być płatne.

Wnioski:

Patrząc na swój produkt cyfrowy w dalszej perspektywie można zatrzymać się na zbyt dużej liczbie możliwości. Może to sprawic, że chąc wybrać dalsza drogę rozwoju produktu dopadnie nas efekt “ogórków w słoiku” – próbująć wyciągnąc jeden ciągniemy jednocześnie wszystkie na raz. Analityka internetowa może pomóc w zniwelowaniu tego problemu potwierdzając twardymi danymi co użytkowników interesuje, co nie a co im wręcz przeszkadza. Dzięki tym danym, można jasno odpowiedzieć na ich potrzeby poprawiając użyteczność strony internetowej i ogólne user experience.