Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o kontenery produkcja, znajdziesz na http://bit.ly/2HaSnUE

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]