Jak przebiegają badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko - dalsze informacje o tych usługach znajdziesz tutaj.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie wiążące się z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć występowanie niebezpiecznych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na pomostach, słupach i stropach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na podestach, masztach, drabinach itd. Specjalistyczne testy pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych dolegliwości mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z kilku części – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku padaczki, chorób błędnika lub krótkowzroczności. Oprócz tego należy też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania wysokościowe są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, zez, jak również cukrzyca i padaczka. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, suwnic czy pracownicy obsługujący linie wysokiego napięcia.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]