cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze sporządzają multum uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że w internecie bez trudu można znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, przykładowo gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie wyliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależy cena tłumaczeń?

Język, termin realizacji, stopień trudności przekładu – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
3. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie tematy. Przekład artykułów medycznych, kontraktów handlowych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, lecz również stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Warto nadmienić, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym nadaje mu odrębny numer, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]