Karta przekazania odpadów – co to jest i kto musi ją sporządzić

W systemie BDO karta przekazania odpadów jest jednym z kluczowych dokumentów. Co należy wiedzieć na jej temat? Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Karta przekazania odpadów (KPO) to jedno z najważniejszych pojęć w systemie BDO (Baza Danych o Odpadach). Jej wystawienie jest konieczne za każdym razem, kiedy dochodzi do przekazania odpadów – np. z nieruchomości do firmy świadczącej usługi komunalne, a następnie do innych podmiotów, odpowiedzialnych za ich składowanie lub przetwarzanie. Znajomość zasad jej wystawiania oraz związanych z tym przepisów jest elementarną wiedzą dla osób odpowiedzialnych za działanie przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem, transportem, składowaniem lub przetwarzaniem odpadów.

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów

Co to jest karta przekazania odpadów i czym różni się od karty ewidencji odpadów? Oba dokumenty łączy duże znaczenie dla działania systemu BDO – są podstawą do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa i z tego powodu podlegają kontroli. Różnią się jednak celem wystawienia. Karta ewidencji odpadu obejmuje wszystkie informacje dotyczące odpadów od momentu ich przejęcia. Natomiast karta przekazania odpadów poświadcza jedynie przejęcie odpadu od jednego podmiotu przez drugi.

Karta przekazania odpadów komunalnych a standardowa KPO

Kto sporządza kartę przekazania odpadów? To uzależnione jest od rodzaju dokumentu. Dla różnych operacji stosowane są następujące typy:

 • karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK): wystawiana przy odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wystawia ją odbiorca odpadów – firma komunalna);
 • karta przekazania odpadów (KPO): sporządzana w pozostałych przypadkach przez podmiot przekazujący odpady.

Wystawienie karty przekazania odpadów – kiedy jest konieczne?

Karta przekazania odpadów w BDO powinna być wystawiona za każdym razem, gdy:

 • jeden posiadacz odpadów przekazuje je do drugiego;
 • odpady komunalne są odbierane z nieruchomości;
 • odpady zostają przekazane do miejsca przetwarzania lub zbierania, a także stacji przeładunkowej tego samego posiadacza;
 • rozpoczyna się transport odpadów.

We wszystkich przypadkach posiadacz odpadów powinien pamiętać nie tylko o dopełnieniu formalności, ale też zapewnieniu właściwych warunków do składowania i transportu odpadów. W tym celu niezbędne będą odpowiednio dobrane kontenery – np. modele z oferty Ekombud: KP 20 DH (do transportu hakowego, pojemność 20 m³ ; zalecany do odpadów komunalnych), KP 32 (do transportu hakowego, wyposażony w zwijana plandekę, pojemność 32 m³; rekomendowany do odpadów komunalnych) i M7 (symetryczna mulda z uchylnymi deklami, do transportu bramowego, pojemność 7 m³; polecany do zbiórki selektywnej oraz wywozu gruzu).

BDO karta przekazania odpadów – instrukcja wystawienia

By wypełnić kartę przekazania odpadów, należy zalogować się do systemu BDO i wybrać swój podmiot, a następnie w rozwijanym menu OPCJE kliknąć WYBIERZ. Kolejne kroki polegają na:

 1. wyborze miejsca, z którego odpady mają zostać odebrane;
 2. utworzeniu karty przekazania odpadów (przycisk NOWA KARTA);
 3. uzupełnieniu formularza danymi posiadacza i odbiorcy odpadów;
 4. podaniu danych odpadów (kod i rodzaj, masa), numeru rejestracyjnego pojazdu oraz daty i godziny rozpoczęcia transportu;
 5. potwierdzeniu utworzenia karty (przycisk ZMIEŃ STATUS > ZATWIERDŹ).

Obsługa platformy jest bardzo intuicyjna i nie powinna przysporzyć żadnych problemów. Dodanie karty przekazania odpadów do BDO zajmuje kilka minut – lista miejsc, w których firma prowadzi działalność jest wpisana do systemu.

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/karta-przekazania-odpadow-co-to-jest-i-kto-musi-ja-sporzadzic/