Komu potrzebne są badania operatorów?

Zamów badania operatorów Bielsko Biała na http://bit.ly/2qLHeSA

Do pracy w różnego rodzaju zawodach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Inne badania wykonywane są w przypadku prawników, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć parę słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie sprawdzane.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy wykonywania i charakter badań operatorów wózków paletowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co dwa lata. Warto jednak pamiętać, iż przebieg testów może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista uzna, iż konieczne są dodatkowe testy lub poszczególne części są w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]