Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków

Ubiegłe lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy lub nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]