Przemysł kosmetyczny, chemiczny, spożywczy – kto używa zbiorników nierdzewnych?

Stal nierdzewna to jeden z najbardziej stabilnych chemicznie stopów. Nie wchodzi w reakcje z kwasami, nie koroduje i zachowuje swoje właściwości nawet w ekstremalnych temperaturach. Jest to zasługą zawartego w niej chromu, który w chwili kontaktu z powietrzem wydziela się ze stopu i formuje na powierzchni niedostrzegalną gołym okiem warstwę. Ochrania ona stal przed negatywnym działaniem wielu substancji chemicznych, a także podnosi jej wytrzymałość na niekorzystne warunki. Z tego powodu zbiorniki ze stali nierdzewnej są wykorzystywane w wielu obszarach przemysłu.

Zbiorniki nierdzewne w przemyśle kosmetycznym

Ze względu na fakt, iż stal nierdzewna nie reaguje z związkami chemicznymi wykorzystywanymi do wytwarzania kosmetyków, wyprodukowane z niej zbiorniki są na co dzień stosowane w tym przemyśle. Służą one zarówno do magazynowania znacznych ilości ukończonych już preparatów, jak i do prowadzenia procesów produkcyjnych. Wspomniane wyżej cechy powodują, że zbiorniki ze stali nierdzewnej są również znakomitym rozwiązaniem dla zakładów produkujących i przetwarzających paliwa oraz dla przemysłu chemicznego.

Zbiorniki stalowe w sektorze spożywczym

Zbiornik nierdzewny jest często używany w różnych przedsiębiorstwach z szeroko rozumianej branży spożywczej – w zakładach przetwórstwa bądź placówkach gastronomicznych. W piekarniach, browarach czy gorzelniach wszędzie spotyka się zbiorniki fermentacyjne także wyprodukowane z tego stopu. Usługi podmiotów zajmujących się produkcją zbiorników ze stali nierdzewnej cieszą się powodzeniem w sektorze spożywczym przede wszystkim dlatego, że na tego rodzaju zasobnikach nie powstaje osad, który sprzyja skażeniu ich zawartości mikroorganizmami lub dzikimi drożdżami.