Urządzenia Vitberg w pierwszej Pracowni Wibroterapii w Krakowie

Potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących marki Vitberg? Wejdź na youtube.com

W 2018 r. na krakowskim AWF-ie zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Projekt zaistniał przy współudziale nowosądeckiej firmy Vitberg.

Badania i zajęcia dydaktyczne z produktami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała z myślą przeprowadzania badań naukowych nad oddziaływaniem terapii wibracjami na organizm człowieka. Będą w niej też prowadzone zajęcia dla studentów uczelni z zakresu odnowy psychosomatycznej, fizykoterapii i kosmetologii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które wyposażona jest pracownia, posłużą jednocześnie do powysiłkowej regeneracji sportowców. Rozgłos krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia firmy Vitberg?

W najbliższych latach wyniki testów mogą pomóc w optymalizacji treningów sportowców czy doskonaleniu terapii pacjentów. Zapewne w Pracowni Wibroterapii prowadzone będą badania z dziedziny fizjologii i biochemii. Analizie poddany zostanie wpływ terapii wibracjami na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Rezultaty obserwacji będą porównywane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z różnych stron świata.

Lokalizacja firmy:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]